Dünya ekonomisinde Türkiye'nin yeri

Dünya ekonomisinde Türkiye'nin yeri 


Bir ülkenin ekonomisi hakkında analiz yapılmadan önce, o ülkenin sahip olduğu ekonomik varlıkların sayısının fazlalığı hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Özellikle doğal kaynakların zenginliği ekonomiyi yükseltirken, sanayileşme de büyük etki göstermektedir. Coğrafi yapı da ekonomiyi şekillendiren temel taşların sadece birini oluşturmaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak bir ülkenin ekonomisi yükselme göstermektedir.

Dünya ekonomisinde Türkiye'nin yeri bir hayli önemlidir, çünkü Türkiye hem Asya hem de Avrupa devleti olma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda Orta Avrupa ve Ortadoğu’daki petrol zengini ülkelerine yakın uzaklıkta olması ve aynı zaman da deniz üzerindeki sınırların uzunluğu ekonomimizde büyük pay  almasında rol oynamaktadır. Teknolojideki hızlı gelişme, dünyayı ekonomik bakımdan büyümeye itmektedir ve bu şekilde de evrensel standartta üretim ve tüketim meydana gelmiştir. Bu yönden son yıllarda Türkiyenin gösterdiği gelişme de ekonomimize büyük katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda tarım, hayvancılık ve ormancılıkta da büyük ilerleme kaydetmemiz ekonomimizin güçlenmesine neden olmuştur. Özellikle ihracatın daha fazla yapılması sayesinde de ekonomi bir hayli gelişme göstermeyi başarmıştır.

Tüm bunların göz önünde bulundurulmasıyla birlikte, yıllardır belirli stratejilerle sürdürülen gelişmeler Türkiye’nin ekonomisini de etkilemeyi başarmış ve bizi dünya ekonomisinde eskiye kıyasla 2013 yılında %3 gelişme göstererek tüm gözlerin üzerimizde olmasını sağlamıştır.

0 yorum :